Innstilling fra valgkomiteen

Publisert av: E. Amundsen Publisert: 19. januar 2024
Oppdatert: 19. januar 2024
Lesetid: ca. 3 min

Innlandet SV velger sine tillitsvalgte på årsmøte på Lillehammer 17.-18. februar. Valgkomiteen har innstilt på fylkesstyre, ledelse i politiske nettverk og valg- og nominasjonskomiteer: 
– Vi har fått nyttige forslag fra hele organisasjonen, har hatt gode samtaler med kandidater og har satt sammen en helhet som kan drive og utvikle fylkeslaget i det viktige mellomvalgåret, sier valgkomiteens leder, Bjørnar Tollan Jordet. 

Forsterker erfarent fylkesstyre

Det er flere nye navn som trer inn i fylkesstyret i innstillingen, som vil bringe inn både sin egen kompetanse og bakgrunn, og bidra til å utfylle helheten. 
– Valgkomiteen har vært opptatt av å sette sammen et godt arbeidslag med folk som har et oppriktig ønske om å bidra i Innlandet SV, forteller Tollan Jordet.

Se presentasjon av alle de nye innstilte og last ned hele innstillingen nederst på siden. 

Valgkomiteen er også svært fornøyd med å innstille på Anne Lise Fredlund som fylkesleder for sin fjerde periode. 
– Fredlund har stødig ledet Innlandet SV gjennom flere år, og vi er veldig takknemlig for den innsatsen hun legger ned. Samtidig er vi opptatt av å sette sammen et lag som både viderefører den gode jobbinga og evner å utvikle ny politikk. Vi trenger å bredde ut partiet og organisasjonen slik at vi blir enda sterkere og får fordelt ansvar på flere, sier Tollan Jordet. 

Et knippe erfarne tillitsvalgte skal også avslutte sine fylkesverv, men de vil fortsatt være ressurser på andre steder i SV. Nestleder og landsstyremedlem Amund R. Heggelund skal fortsatt være med i SVs sentralstyre og være folkevalgt i Stange. Fagpolitisk leder og mangeårig stortingsrepresentant Karin Andersen tar over som nestleder av helsepolitisk nettverk og bidrar som engasjert medlem i Hamar SV. Fylkesstyremedlemmene Eldri Svisdal og Helge Midttun setter kreftene inn på sine lokallag i Elverum og Gran.

Last ned hele innstillingen her

Planlegger nominasjon og vedtar politikk

Årsmøtet skal også behandle planer for mellomvalgåret, nominasjonsprosess og politiske uttalelser om helse og energi. Les mer om årsmøtet her

Nye innstilte

Kjersti Tommelstad, født 1970, bor på Raufoss og flyttet fra Trøndelag til Innlandet i 2023. Hun er cand.polit i sosiologi fra Universitetet i Oslo med praktisk pedagogisk utdanning fra NTNU. Hun har arbeidet som lektor i den videregående skolen og stipendiat og høgskolelektor ved Nord universitet. Hun er nå konstituert rektor ved Gjøvik læringssenter. Kjersti har vært varaordfører i Namsos i tre perioder og har sittet i fylkestinget i Nord-Trøndelag hvor hun både var gruppeleder og komiténestleder i utdannelses-, kultur- og helsekomiteen. 

Valgkomiteen innstiller enstemmig på at Kjersti Tommelstad blir ny nestleder i Innlandet SV. 

Nisveta Tiro, født 1972, er utdannet samfunnsplanlegger og jobber i Gausdal kommune som fagansvarlig i politisk sekretariat. Hun har lang og bred erfaring i fra Oppland SV, blant annet som fylkesleder, og var varaordfører i Øyer kommune frem til kommunevalget 2023. Nisveta er i denne perioden formannskapsmedlem i Øyer. 

Valgkomiteen innstiller enstemmig på at Nisveta Tiro blir ny kvinnepolitisk leder i Innlandet SV. 

Niklas Aas Skovdahl, født 1993, er bosatt i Øyer og har utdanning innen økonomi og administrasjon, samt spansk og er i ferd med å sluttføre en mastergrad i fremmedspråk i skolen. Niklas har jobbet innen reiseliv og på vinmonopolet, og er i dag vikar i skoleverket. Niklas har vært leder i Øyer SV siden 2014 og har sittet i kommunestyret siden 2019 hvor han også er gruppeleder. Han var i tillegg Oppland SV sin andrekandidat ved fylkestingsvalget i 2015. 

Valgkomiteen innstiller enstemmig på at Niklas Aas Skovdahl blir ny fagpolitisk leder i Innlandet SV.

Sergio Chavez, født 1989 er bosatt på Tynset og har utdanning innen statskunnskap, markedsføring og innovasjon. Han har arbeidet ved Tynset opplæringssenter som konsulent og prosjektleder knyttet til språkopplæring og integrering og er i dag ansatt som kulturkonsulent og kinosjef i Tynset kommune. Sergio jobber også for å kvalifisere seg til ulike mesterskap for det mexicanske skilandslaget. Politisk er Sergio aktiv i Tynset SV hvor han er første vara til kommunestyret. 

Valgkomiteen innstiller enstemmig på at Sergio Chavez blir nytt fylkesstyremedlem i Innlandet SV.

Sigrun Kristoffersen, født 1960 er bosatt på Skarnes i Sør-Odal. Hun har arbeidet i statistisk sentralbyrå (SSB) siden 1977 og er i dag seniorrådgiver. Sigrun har sittet i kommunestyret i Sør-Odal siden 2007 og har både ledet utvalg for helse og omsorg og sittet i formannskapet. I tillegg er Sigrun andre vara til fylkestinget. 

Valgkomiteen innstiller enstemmig på at Sigrun Kristoffersen blir nytt fylkesstyremedlem for Innlandet.