Innkomne forslag

Forslag levert til årsmøtet publiseres fortløpende her.

Deltakerne får tilsendt en PDF med alle forslag samlet når fristen går ut. PDF med innstilling kan også lastes ned her:

ÅM 05-22 Arbeidsplan og budsjett

1.

ForslagsstillerAksel Hagen, Lillehammer SV
PlassLinje 38/39
Type forslagTillegg
ForslagLinje 38/39:  … organisert arbeidsliv, grønn omstilling …
Forklaring Her kan det fort bli for mange stikkord, for lang oppramsing. Men vi må ha med noe på arbeidsliv og næringsliv/verdiskaping …

2.

ForslagsstillerKaia Paulsen, Lillehammer SV
PlassLinje 53
Type forslagEndring
ForslagStryke: Vi skal vise motstand 52 mot politiske angrep på kvinner, minoriteter og utsatte grupper. Erstatte med: Stå sammen med utsatte grupper for å arbeide mot diskriminering, rasisme og trakassering.
Forklaring En bedre formulering, språklig sett. Det er ikke bare politiske angrep SV har tatt standpunkt mot. All diskriminering og trakassering er ikke politisk motivert.

3.

ForslagsstillerRedaksjonskomiteen
PlassNy linje 34
Type forslagTillegg
ForslagSV er for lite synlige i media i Hedmark og Oppland
Forklaring   Skal vi mobilisere, må både lokallag og fylkespartiet delta i aktuelle debatter og fremme egne saker på mange plattformer, slik at befolkningen er kjent med SVs politikk og arbeid. 

4.

ForslagsstillerRedaksjonskomiteen
PlassLinje 50 tom 53 (første avsnitt)
Type forslagEndring
Forslag  Innlandet SV skal være en sterk og tydelig stemme for rettferdig fordeling, likestilling og miljø. Vi skal
utvikle gode løsninger, basert på best mulig tilgjengelig kunnskap. Vi skal yte motstand og mobilisere folkelig motstand mot politiske angrep på kvinner, minoriteter og utsatte grupper.
Forklaring Teksten må være klarere på at vi skal være aktive i praksis, ikke bare «vise» hva vi mener. Viktig at SV mobiliserer sammen med våre meningsfeller i ulike saker for det er bare slik saker kan snus eller vinnes. 

5.

ForslagsstillerRedaksjonskomiteen
PlassLinje 104
Type forslagTillegg
Forslag…. .i kommune, fylkes og rikspolitikken
Forklaring Fylkespartiet må også ta en større rolle i å gjøre Hedmark og Oppland sine interesser gjeldene i rikspolitikken og SV sentralt nå som ingen av fylkene har stortingsrepresentant. 

6.

ForslagsstillerHelge Midttun 
Plass154, årshjul
Type forslagTillegg
ForslagKontaktmøter mellom lokallagene og fylkesstyret i perioden september – oktober – november.
Forklaring 

ÅM 07-22 Regionreform

1.

ForslagsstillerKjetil Bjørklund, Gjøvik SV
PlassForslag til tillegg til vedtaksforslag 2
Type forslagTillegg
Forslag Fylkestingsgruppa anbefales å stemme for fylkesoppløsningen i tråd med utfallet av folkeavstemningen.
Forklaring  

2.

Forslagsnr.RE02
ForslagsstillerSvein Holen
PlassAlternativt forslag til punkt 1
Type forslagEndring
Forslag      1. Fylkestinget anbefales å bevare Innlandet fylkeskommune. 
2. Det må gjennomføres en grundig evaluering av prosessen med resultater etter høringsrunder, medarbeiderundersøkelse og folkeavstemming, med sikte på å videreutvikle fylkeskommunen til beste for innbyggere, ansatte og folkevalgte i hele Innlandet.
3. Innlandet fylkeskommune skal utarbeide mål og handlingsplan for å desentralisere arbeidsplasser i sentraladministrasjonen til regionene. 
Forklaring