Valg på årsmøtet 2023

Valgkomiteen offentliggjorde sin innstilling 20. januar. Valget foregår på årsmøtet 18.–19. februar.

Frist for innspill og for å stille til valg var 6. januar.

Valgkomiteen kan kontaktes ved å sende e-post til komiteleder Hilde Mari Bjørke: hildebjorke91@gmail.com.

På valg i 2023

Følgende tillitsvalgte står på valg: 

Fylkesstyret

SU velger selv sin representant med vara.

Nettverk

Årsmøtet skal velge leder og nestleder i følgende nettverk:

Andre tillitsvalgte

Årsmøtet velger også: