Delegatnøkkel 2022

Antall delegater for lokallag og Innlandet SU beregnes på medlemstall 31. desember 2021. Fylkesstyrets medlemmer har delegatrettigheter, mens fylkestingsgruppa og ledere av nettverk innkalles og møter med tale- og forslagsrett. Se §3.1 i fylkeslagets vedtekter.

 Betalende medlemmerAntall delegater
Innlandet SV998120
Eidskog SV122
Elverum SV495
Gjøvik SV727
Gran SV182
Hamar SV1217
Kongsvinger SV435
Lillehammer SV1057
Løten SV314
Nord-Aurdal SV203
Nord-Odal SV384
Nordre Land SV394
Os SV142
Rendalen SV82
Ringsaker SV586
Sel SV162
Stange SV495
Stor-Elvdal SV92
Søndre Land SV314
Sør-Odal SV233
Tolga SV203
Trysil SV223
Tynset SV364
Vestre Toten SV213
Vågå SV203
Våler SV102
Østre Toten SV182
Øyer SV112
Øystre Slidre SV82
Åmot SV213
Innlandet SV *5512
 Innlandet SU ** 52 6

* Antall medlemmer uten lokallag. Delegater er fylkesstyrets medlemmer. 
** Medlemstallet er ikke med i totalt antall for Innlandet SV