Fylkesprogram

Innlandet SVs fylkesvalgprogram vedtas på årsmøtet 18.–19. februar.

Fylkesprogrammet forteller hva partiet ønsker å oppnå i fylkespolitikken og det fungerer som styringsdokument for de folkevalgte på fylkestinget. Programmet styrer med andre ord hvilke saker og prioriteringer fylkestingsgruppen skal jobbe med de neste fire årene.

Programkomiteen har innhentet innspill og skrevet utkast til programmet, som ble behandlet på nominasjonsmøtet i januar. Etter innspill fra organisasjonen, har programkomiteen lagt fram ferdig forslag til program. Endringsforslag sendes inn og blir med i behandlingen av programmet på årsmøtet.

Last ned forslaget til program her.

Programkomiteen består av: 

Gjeldende fylkesprogram kan leses her.