Nominasjonsmøte 2023

Innlandet SV holder nominasjonsmøte 28. januar på Hamar. Fylkesvalgprogrammet behandles på møtet, før vedtak på årsmøtet i februar.

Les mer om nominasjonsprosessen her.

Dokumenter

1. innkalling med foreløpig saksliste og program sendes ut i midten av desember. Endelig program og saksliste sendes ut i januar.

Gjeldende frister

Praktisk informasjon

Møtet holdes på Hamar og det vil ikke bli anledning til å delta digitalt. 

Hvert lokallag velger sine 2-7 delegater basert på antall betalende medlemmer ved årets slutt. Se foreløpig delegatnøkkel i kunngjøringen. 

Påmeldingen åpner i midten av desember, når 1. innkallingen sendes ut. Det er ingen deltakeravgift på møtet. 

Ta kontakt ved spørsmål: innlandet@sv.no.