Temamøte om sol og strøm

Det ble holdt digitalt temamøte om strøm og sol 8. november kl. 19:30–20:30.

Det ble holdt en faglig innledning ved Lasse Bjørn, politisk rådgiver for SV i energi- og miljøkomiteen. Deretter var ordet fritt for spørsmål og meningsbrytning.

Møtet var åpent for alle SV-medlemmer.