Temamøte om sol og strøm

Velkommen til digitalt temamøte om strøm og sol tirsdag 8. november kl. 19:30–20:30.
Obs: Møtet er flyttet fra 2. november.

Det holdes en faglig innledning ved Lasse Bjørn, som er politisk rådgiver for SV i energi- og miljøkomiteen. Deretter er ordet fritt for spørsmål og meningsbrytning.

Møtet er åpent for alle SV-medlemmer.

Meld deg på for å få tilsendt påloggingsdetaljer til møtet: