Andre ressurser

Vi anbefaler også å bruke SVs ressursbank.

Møter i lokallaget

Her er Word-maler lokallagene kan bruke til møter:

Malene må tilpasses lokalt. Det er ikke nødvendig å bruke alle elementene som er med i malene, det velger lokallaget selv.

Strøm

Spørsmål og svar om strøm
Flere ressurser