Om uttalelser

Skriv en uttalelse!

Hvert år vedtar SV-lag uttalelser på årsmøter, i fylkeslagets representantskap og på styremøter. En uttalelse er en løpende tekst om et politisk tema. Uttalelser blir lagt fram på et møte, som for eksempel et årsmøte. Møtet diskuterer uttalelsen og den kan bli vedtatt, med eller uten endringer, eller avvist. 

Mange uttalelser er dagsaktuelle, mens andre ikke. Uttalelser kan fastslå ny politikk, men også presisere allerede vedtatt politikk eller aktualisere gjeldene politikk. Uttalelser brukes ikke bare for å presisere og fastslå politikk, men er óg et virkemiddel for å få oppmerksomhet om en sak. 

Uttalelser som handler om områder eller temaer som skal avgjøres i andre prosesser i lokallaget, fylkeslaget eller på årsmøtet – eller i sentrale organer i SV (landsstyret og landsmøte) blir ikke behandlet.

Hvordan få uttalelsen vedtatt?

For å fremme en uttalelse må du rekke fristen for innsending av saker til det møtet du ønsker å fremme uttalelsen til. Slike frister finner du i innkallingen til møtet. Forslag til uttalelse som skal behandles i fylkesstyremøter må følge oppsatt mal. På møtet må du være forberedt for å argumentere for hvorfor uttalelsen skal bli vedtatt. Andre kan komme med endringsforslag. Uttalelsen blir votert over etter diskusjonen og endringsforslag er behandlet. Samtidig i behandlingen av uttalelsen gjøres det vedtak om hvordan uttalelsen skal gjøres kjent.

Hva skjer etter vedtak?

Når uttalelsen er vedtatt må uttalelsen gjøres kjent. Lokallaget kan dele den på sosiale medier, dele den i partiorganisasjonen eller sende den til samarbeidspartnere som kan ha interesse av den og til aktuelle medier. 

Tips når man skal skrive uttalelse

En uttalelse bør avklare tre spørsmål

  1. Hvor er vi?
  2. Hva vil vi? 
  3. Hva gjør vi? 

Hvor er vi? er en beskrivelse av virkeligheten slik vi ser den. Hva vi mener er problemet og hva som har ført til problemet. 

Hva vil vi? sier noe om målene – hvordan ønsker vi at samfunnet/politikkområdet skal se ut. 

Hva gjør vi? beskriver hva vi må gjøre for å komme dit. Hvordan politikk, tiltak eller virkemidler trengs det for å oppnå “Hva vil vi”.


Hold uttalelsen kort, og som hovedregel alltid under en side (Arial, str. 11).