Pakke for kandidater

Tilbud til kandidater i Innlandet i 2023

Fra SV sentralt

Fra fylkeslaget

Fra SV sentralt

Kandidat-kickoff

Mandag 17. april sparker vi i gang lokalvalgkampen med en livesending for våre over 3000 listekandidater. Facebook-arrangement finner du her. Lenke sendes ut til alle kandidater i god tid. Les mer her!

Kandidatsamling

3.-4. juni. For førstekandidater, ungdomskandidater (født 1993 eller senere) og kandidater med minoritetsbakgrunn. Påmeldingsfrist 27. april. Les mer og meld deg på her!

Stortingstirsdag 

Ukentlige tirsdagsmøter fra 11. april til 20. juni med SVs stortingsrepresentanter, som går gjennom aktuelle saker. For kumulerte kandidater. Les mer her!

Valgkamptorsdag 

Ukentlige torsdagsmøter fra 20. april til 8. juni om røde og grønne saker i kommunen, mediearbeid, valgkamp og mer. For kumulerte kandidater. Les mer her!

OBS: alt av dette er tilbud, ikke påbud. Altså helt valgfritt! Ingen rekker å være med på alt.

Skoleringsmateriell

I tillegg skal partisekretæren sørge for at det tidlig lages skoleringsmateriell og eksempler på hvordan man kan jobbe med følgende elleve tema (vedtatt i landsstyret): 

 1. Hvordan kan kommunen bruke arealene best mulig og hindre nedbygging av natur. 
 2. Hva bør man se etter i den lokale energipolitikken og hva kan kommunen gjøre? 
 3. Hva kan kommunen gjøre for å senke utslippa og hvordan må kommunen tilpasse seg de klimaendringene som faktisk kommer? 
 4. Har kommunen beredskap til å møte den neste store utfordringa som kommer? 
 5. Hva kan kommunen gjøre som innkjøper og arbeidsgiver for å sikre seriøsitet, nok bemanning og hele stillinger? 
 6. Hvordan går man fram lokalt for å jobbe mot profitt i velferden? 
 7. Hvordan kan kommunen sørge for høyere deltakelse i skolefritidsordningen i lys av SVs seire i budsjettforhandlingene med regjeringa? 
 8. Tar kommunen godt nok vare på de eldre, og er man forberedt på nye grupper? 
 9. Hvordan kan kommunen legge til rette for at det skapes arbeidsplasser lokalt? Særlig for unge som ønsker å bli i kommunen. 
 10. Hva kan kommunen gjøre for en mer sosial boligpolitikk? 
 11. Hvordan kommuner kan jobbe med integrering og inkludering av minoriteter, i egen regi og gjennom å mobilisere lokalsamfunnet?

I tillegg ligger det mye på SV fra A – Å. Dette er dynamiske sider som oppdateres når det er behov. Samme informasjon ligger også lett tilgjengelig på SV-appen. Anbefales lastet ned.

Fra fylkeslaget

Kandidatnettverk

Eget nettverk for toppkandidater og oppfølging fra fylkeslaget. Etter valget går nettverket over til å bli et nettverk for folkevalgte som støtte og idebank for valgte representanter. 

Egne webinar bare for Innlandet SVs kandidater

Vårslepp

Felles fysisk samling for lokallag og kandidater i Innlandet på Vårslepp lørdag 10. juni

Mentorordning

Om kandidaten ønsker så kobles man til en «mentor» og drøftingspartner. 

Skoleringstilbud til lokallag etter valget

Hvordan støtte våre folkevalgte gjennom 4 år.