Arbeidsutvalget

Innlandet SVs arbeidsutvalg (AU) består av leder og nestledere. AU skal forberede møtene til fylkesstyret og kan bli delegert saker fra fylkesstyret som ikke er av prinsipiell karakter. AU har det løpende ansvaret mellom styremøtene.

Fylkesleder: Anne Lise Fredlund

Anne Lise Fredlund bor i Lillehammer og jobber som tannhelseassistent og klinikkansvarlig. Ved siden av å være fylkesleder, er hun landsstyremedlem og førstekandidat for SV i valgdistrikt Oppland.

Fredlunds hjertesaker er oppvekst, livsmestring og forvaltning – helst sett i sammenheng.

Første nestleder: Amund Røhr Heggelund

Amund R. Heggelund bor i Stange og jobber som samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig i den nasjonale paraplyorganisasjonen for ungdomshus og fritidsklubber. Han er i tillegg til å være nestleder i fylkeslaget, kommunestyrerepresentant og leder av driftsutvalget i Stange og andrekandidat for SV i valgdistrikt Hedmark.

Heggelunds hjertesaker er kampen mot klimaendringer, landbruk og oppvekst.

Andre nestleder: Dag Øystein Alfheim

Dag Øystein Alfheim bor i Nord-Odal og jobber som vaktmester for Nord-Odal kommune. Han er i tillegg til vervet i fylkeslaget også styremedlem i Nord-Odal SV.

Alfheims hjertesaker er integrering, eldreomsorg og frivillighet.