Arbeidsutvalget

Innlandet SVs arbeidsutvalg (AU) består av leder, nestleder og et AU-medlem. AU skal forberede møtene til fylkesstyret og kan bli delegert saker fra fylkesstyret som ikke er av prinsipiell karakter. AU har det løpende ansvaret mellom styremøtene.

Fylkesleder: Anne Lise Fredlund

Anne Lise Fredlund bor i Lillehammer og jobber som tannhelseassistent og klinikkansvarlig. Ved siden av å være fylkesleder, er hun medlem i SVs landsstyre.

Fredlunds hjertesaker er oppvekst, livsmestring og forvaltning – helst sett i sammenheng.

Nestleder: Amund Røhr Heggelund

Amund R. Heggelund bor i Stange og jobber som rådgiver i Redd Barna. I tillegg til å være nestleder i fylkeslaget, er han kommunestyrerepresentant og leder av driftsutvalget i Stange og medlem i SVs sentralstyre og landsstyre.

Heggelunds hjertesaker er kampen mot klimaendringer, landbruk og oppvekst.

AU-medlem: Dag Øystein Alfheim

Dag Øystein Alfheim bor i Nord-Odal og jobber som vaktmester for Nord-Odal kommune. Han er i tillegg til vervet i fylkeslaget også styremedlem i Nord-Odal SV.

Alfheims hjertesaker er integrering, eldreomsorg og frivillighet.