Kongsvinger SV

Kongsvinger SV er et lokallag i Innlandet SV.

Kontakt lokallaget

Kontaktperson: Kristoffer Hagemo
E-post: kristoffer77@live.no

Har du noen spørsmål på hjertet eller har andre forslag til forbedringer er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Kongsvinger SV, uavhengig av om du er medlem eller ikke! Vi ønsker å være et åpent og tilgjengelig lokallag til det beste for innbyggerne i kommunen.

Følg Kongsvinger SV på Facebook.
Her kan du laste ned vårt valgprogram som PDF.

Kommunestyret

Kongsvinger SV har to representanter i kommunestyret: Anne Margrethe Sørli-Bolneset og Carmen Monfort.

Et sterkt og handlekraftig lokallag

Uten nok medlemmer mister vi styrke i de politiske prosessene; bidra til å gjøre Kongsvinger SV sterkt ved å melde deg inn i dag og få din stemme hørt!

Selv om du bare ønsker å være støttemedlem setter vi stor pris på ditt bidrag, og dersom du ønsker å ta en mer aktiv del i lokalpolitikken gjennom meningsytringer under åpne medlemsmøter, ta del i organiseringen av lokallaget via styreverv eller som forkjemper og promotør av vår politikk som representant i kommunestyret er vi alltid glade for å ta imot nye ildsjeler med ønske om å skape et varmt og trygt samfunn for mennesker i alle aldre og samfunnslag. Vi er et parti for de mange – ikke for de få!

Ta gjerne i bruk lenken under for å støtte opp om videreutviklingen av gode tilbud og tjenester i kommunen som vil gi oss alle rom til å utfolde oss og gi stabilitet, tilhørighet og trygghet til enhver.

Bli medlem!

Lokale valgkampsaker

Her kan du laste ned vårt valgprogram som PDF.

Kongsvinger SV går til valg på at velferd skal tjene mennesker, ikke markeder. Derfor bør kommunale og fylkeskommunale oppgaver primært gjøres i egen regi og det må etableres en heltidskultur i kommunen så offentlig ansatte ikke skal behøve sjonglere flere stillinger i ulike sektorer for å få endene til å møtes.

Det bør gjennomføres et grundig arbeid for å tilbakeføre velferd og tjenester til det offentlige, og da må også tannhelse inkluderes i det statlige velferdstilbudet; ingen skal måtte kvie seg for å gå til tannlegen i frykt for at regningen i etterkant blir en uoverkommelig belastning.

Videre mener vi at stoppeklokkeomsorg, rapporteringstvang og skjemavelde ikke bidrar til bedre møter mennesker imellom. Gode tjenester sikres av trygge ansatte som vises faglig tillit og har godt med tid til den enkelte. Derfor ønsker vi i Kongsvinger SV en tillitsreform i yrker der behandling og utdanning av medmennesker står i fokus. Sykehjemsansatte skal ha tid til å ta vare på beboerne og tilby næringsrik og appetittvekkende mat laget på huset, og lærerne skal være i klasserommet og ha god tid til veiledning der elevene får utbytte av dem.

Videreutvikling av fellesskolen er svært viktig. Vi ønsker å innføre gratis skolemat og gjøre slik at barn og unge skal jobbe med skoleoppgaver i skoletiden og ha fri når de kommer hjem; så kan barn og foreldre tilbringe mer verdifull tid sammen og slippe unna det faktum at noen får god leksehjelp hjemme, mens andre ikke får noen hjelp i det hele tatt og faller bakpå med læringen og ikke oppnår de karakterene som ville vært mulig med skolelekser under veiledning av en lærer.

Mange unge har flere aktiviteter å gå til etter skolen, mens noen foreldre dessverre ikke kan ta seg råd til det. Kongsvinger SV ønsker derfor å tilby minst en gratis aktivitet til alle barn og unge via et aktivitetskort som også gir utvidede rabatter på mer enn kjerneaktiviteten. Ingen barn skal behøve å vokse opp med følelsen av at klassekameratene har et mye bedre og fullverdig liv enn dem grunnet foreldrenes inntekt. Som et ledd i denne utviklingen ønsker Kongsvinger SV å etablere et felles aktivitetshus for alle byens lag, foreninger og organisasjoner sentralt i Kongsvinger så det skal være enkelt å ta del i fler aktiviteter og enkelt å oppdage noe som interesserer deg.

For å komme seg til og fra aktiviteter er det behov for et velfungerende og rimelig lokalt kollektivtilbud. Kongsvinger SV vil kjempe for å omgjøre den mislykkede jernbanereformen, elektrifisere gjenstående linjer og sette fart på utbyggingen av dobbeltspor så folk kan komme seg dit de skal til riktig tid og uten å tømme lommeboka. Det viktigste lokalt vil være å utvide busstilbudet med grønne kjøretøy, flere og rimeligere avganger og bestillingsbusser som enkelt kan hente deg der du er og kjøre deg dit du skal.

Alle mennesker må ha et sted å bo. Husbanken, kommuner, idéelle stiftelser og boligbyggelag må bidra til å skape et boligmarked som fungerer for alle. Flere boliger må etableres utenfor dagens kommersielle boligmarked som et ledd i å dempe prisveksten i resten av markedet da folk vil få et alternativ. Kongsvinger SV vil i forlengelse av dette også utvikle modellen for leie-til-eie. De pengene som brukes til å betale husleie skal etter noen år kunne inkluderes som del av kjøpesummen hvis leietaker ønsker å gå til innkjøp av boligen fremfor fortsatt leie. Det må også utarbeides rimeligere tilbud til førstegangsetablerere uten mye egenkapital.

Lufta vi puster inn skal være rein og frisk, ikke føre til plager og sykdommer. Derfor er det viktig at boliger enkelt og rimelig kan oppgradere eksisterende forurensende oppvarmingsløsninger til miljøvennlige typer som skåner barn for astma og allergier og ikke bidrar til å utløse tilleggsproblemer for eldre og kronisk syke.

Barn skal ha rett til å vokse opp i trygge omgivelser. Barnehagen er en del av det gode norske tilbudet som aktiviserer og sosialiserer barn fra ung alder og klargjør dem for skolegang. Kongsvinger SV mener derfor at det må innføres rullerende opptak samtidig som det må bli svært mye rimeligere å ha barn i barnehagen; som en begynnelse vil vi tilby alle barn under 2 år gratis plass, og gradvis utvide tilbudet videre.

Kongsvinger SV vil

Vil du bli med på SV-laget i Kongsvinger? Klikk på bildet for å bli medlem.