Kongsvinger SV

Kongsvinger SV er et lokallag i Innlandet SV.

Årsmøte 2024

Kongsvinger SV holdt årsmøte på Kongsvinger bibliotek 30. januar, med innledninger fra stortingsrepresentant Kathy Lie og fylkesleder Anne Lise Fredlund.

Last ned kunngjøringen av årsmøtet her. Medlemmer har fått sakspapirer på e-post.

Kontakt lokallaget

Kontaktperson: Elias Halvorsrud
E-post: elias.halvorsrud@gmail.com

Følg Kongsvinger SV på Facebook.

Kommunestyret

Kongsvinger SV har to representanter i kommunestyret: Mimmi Sørli-Bolneset og Mads Jørgen Nuortta Skjørberg.

Vår politikk

Her kan du lese vårt valgprogram.

SV i Norges grønne hjerte

Velkommen til et inkluderende og framtidsretta lokallag med svar på de store utfordringene vi står i. Vi har sett en kraftig økning i hverdagsfattigdom, nasjonal kraftmangel, behov for boligmarkedsreguleringer, ekstremtørke i Europa og sjølforsyningsutfordringer.

Trygghet i hverdagen skapes gjennom sterke fellesskap og en rettferdig velferdsstat som omfordeler og gir lokalt næringsliv mulighet til bærekraftig vekst. Vi søker styring gjennom aktivt kommunalt eierskap og tydelig grønn moderniserings- og investeringsvilje.

Det er på tide å være handlekraftig; ikke la markedet bestemme fritt. Kontrollen må tilbake til folket – og et bærekraftig sirkulært forbruk må stå sentralt i alt vi gjør i åra framover.

For å lykkes trenger vi din hjelp og støtte på veien.