Kongsvinger SV

Kongsvinger SV er et lokallag i Innlandet SV.

Kontakt lokallaget

Kontaktperson: Mads Skjørberg
E-post: mads.skjorberg@outlook.com

Følg Kongsvinger SV på Facebook.

Kommunestyret

Kongsvinger SV har to representanter i kommunestyret: Mimmi Sørli-Bolneset og Carmen Monfort.

Valg 2023

Her kan du se vår liste til kommunevalget i Kongsvinger, og her kan du lese vårt valgprogram.

SV i Norges grønne hjerte

Velkommen til et inkluderende og framtidsretta lokallag med svar på de store utfordringene vi står i. Vi har sett en kraftig økning i hverdagsfattigdom, nasjonal kraftmangel, behov for boligmarkedsreguleringer, ekstremtørke i Europa og sjølforsyningsutfordringer.

Trygghet i hverdagen skapes gjennom sterke fellesskap og en rettferdig velferdsstat som omfordeler og gir lokalt næringsliv mulighet til bærekraftig vekst. Vi søker styring gjennom aktivt kommunalt eierskap og tydelig grønn moderniserings- og investeringsvilje.

Det er på tide å være handlekraftig; ikke la markedet bestemme fritt. Kontrollen må tilbake til folket – og et bærekraftig sirkulært forbruk må stå sentralt i alt vi gjør i åra framover.

For å lykkes trenger vi din hjelp og støtte på veien.