Løten SV

Løten SV er et lokallag i Innlandet SV.

Kontakt lokallaget

Leder: Hilde Mari Bjørke
E-post: hildebjorke91@gmail.com

Følg Løten SV på Facebook.

Kommunestyret

Løten SV har en representant i kommunestyret: Hilde Mari Bjørke.

Hilde Mari Bjørke i valgkampen i 2019.

Løten for de mange

Sterke fellesskap gir mennesker muligheter uavhengig av hvilken bakgrunn vi har. Små forskjeller gir økt tillit og større forståelse mellom folk. Oppgaver som omsorg, helse og utdanning løses best i fellesskap og skal ikke være varer på et marked. Sammen kan vi stå opp for hverandre på en måte vi ikke kan hver for oss. Fellesskap gir frihet. Fellesskapet tar vare på oss, derfor må vi ta vare på fellesskapet, og på menneskene som hver eneste dag jobber for det. Ungene i barnehagen må ha nok voksne. Elevene på skolen må ha kvalifiserte lærere som har tid til hver enkelt. Eldre på sjukehjemmet må få god omsorg og pleie. Vi får bedre offentlige tjenester når vi lytter til de ansatte, sikrer høy nok grunnbemanning, kompetanse og sørger for faste og hele stillinger.

Løten skal være en trygg, god og levende kommune å leve i, fra livets begynnelse til slutt. En stemme til SV er en stemme for rettferdighet og miljø. Vi skal ta kampen for en kommune for de mange – ikke for de få. Da må vi sikre at alle får delta, om det er i SFO eller på fritidsaktiviteter. Vi må forebygge utenforskap og sørge for at innbyggerne, i alle livets faser, blir sett, hørt og ivaretatt.

Her kan du laste ned hele valgprogrammet som PDF.