Os SV

Os SV er et lokallag i Innlandet SV.

Kontakt lokallaget

Leder: Jon Ola Kroken
E-post: o-kroken@online.no

Følg Os SV på Facebook.

Kommunestyret

Os SV har to representanter i kommunestyret: Jon Ola Kroken og Alfhild Myre.

Valgprogram for Os SV 2019-2021

SV vil bekjempe fattigdom og sosiale forskjeller. SV vil fremme verdier som solidaritet, toleranse og inkludering. SV vil også arbeide for å bevare viktige miljøverdier og samfunnets bærekraft. Dette må ligge til grunn for SVs innsats og prioriteringer i de kommunale organer i kommende kommunestyreperiode.

Som liten kommune kommer Os kommune i årene fremover til å ha utfordringer med å opprettholde mange av de tilbud som er avgjørende for befolkningen. Omfattende omstilling vil være nødvendig. Utfordringene gjør det nødvendig å tenke lokal sentralisering for å kunne motstå de store sentraliseringskreftene.

Os SV vil derfor:

Fra vugge til grav