Møter og aktivitet i Sel SV

1. mai 2021

1. mai i corona-tid

Opprop for borna i Moria

Sel kommunestyre har slutta seg til aksjonen «Evakuer barna fra Moria nå» etter initiativ frå Sel SV. Les meir her

Lokallagets møter 2020-2021