Stor-Elvdal SV

Stor-Elvdal SV er et lokallag i Innlandet SV.

Årsmøte 2024

Stor-Elvdal SV holdt årsmøte på Gamle Koppang Stasjon 22. januar. Medlemmer har fått innkalling og sakspapirer på e-post.

Kontakt lokallaget

Leder: Kjell Øverby
E-post: kasper321@live.no

Følg oss på Facebook: facebook.com/StorElvdalSV.

Kommunestyret

Stor-Elvdal SV har to representanter i kommunestyret: Ane Eriksen Hamilton og Kjell Øverby.

Vår politikk

Les valgprogrammet vårt her.

Ane Eriksen Hamilton, gruppeleder.