Stor-Elvdal SV

Stor-Elvdal SV er et lokallag i Innlandet SV.

Følg oss på Facebook: facebook.com/StorElvdalSV.

Kontakt lokallaget

Leder: Kjell Øverby
E-post: kasper321@live.no

Kommunestyret

Stor-Elvdal SV har to representanter i kommunestyret: Ane Eriksen Hamilton og Stein W. Bie.