Tolga SV

Tolga SV er et lokallag i Innlandet SV.

Årsmøte 2024

Tolga SV holdt årsmøte 5. februar. Medlemmer har fått informasjon om møtet på e-post. Referat fra møtet kan lastes ned her.

Kontakt Tolga SV

Leder: Yngvild Rye
E-post: post@tolgasv.no

Følg Tolga SV på Twitter og Facebook.

Tolga SV har en egen nettside som oppdateres jevnlig: tolgasv.no. Der kan du lese partiprogrammet og bli bedre kjent med lokallaget.

Kommunestyret

Tolga SV har sju representanter i kommunestyret: Ordfører Bjørnar Tollan Jordet, Maren Riise Rusten, Terje Sundt, Esten Inge Hilmarsen, Inga Trøan Sundt, Elisabeth Lundberg og Anne-Gjertrud Rye.