Våler SV

Våler SV er et lokallag i Innlandet SV.

Kontakt lokallagsstyret

Lokallagsleder: Halvor Midtsundstad
E-post: halmid@online.no

Følg Våler SV på Facebook.

Kommunestyret

Våler SV har en representant i kommunestyret: Ragnhild Kjeldsen.

Program for Våler SV 2019–2023

Våler SV vil:

Våler SVs hovedsaker i valgperioden

En inkluderende fellesskole er viktig for å sikre at alle barn får et godt opplæringstilbud, uavhengig av bosted eller økonomisk bakgrunn. Da trengs nok kvalifiserte lærere, flere yrkesgrupper inn i skolen, tidlig innsats og en praktisk og variert skoledag. Lek og bevegelse fremmer læring, trivsel og god folkehelse.

Grønne samfunn er gode samfunn. Der er lufta god å puste inn, det er lett å reise kollektivt og naturen er tilgjengelig både for matproduksjon, aktivitet og arbeid. Ved å ta vare på natur og miljø, tar vi vare på hverandre.

Gode tjenester er avhengig av nødvendig kompetanse og nok folk – som igjen er avhengig av gode lønns- og arbeidsvilkår. Nyskaping og kvalitetsløft innen velferd og tjenester skjer best gjennom å satse på og samarbeide med kommunens viktigste ressurs – de ansatte.

Legge til rette for at frivilligheten i kommunen har gode vilkår. Samarbeid med ideelle aktører er et viktig supplement til de offentlige tjenestene.

Kultur og oppvekst

Næring og miljø

Helse og omsorg