Vestre Toten SV

Vestre Toten SV er et lokallag i Innlandet SV.

Kontakt lokallaget

Leder: Elisabeth Braaten
E-post: vestre-toten@sv.no

Følg Vestre Toten SV på Facebook.

Kommunestyret

Vestre Toten SV har en representant i kommunestyret: Ahmed Haruun Ali.

Valgprogram

VALGET ER ET VERDIVALG
Gode fellesskapsløsninger er en forutsetning for enkeltmenneskers frihet og vår mulighet til å bestemme over egne liv og å delta i samfunnet er det som gjør oss fri. Markedskreftenes dominans på stadig flere arenaer gjør oss mindre fri.

SV kjemper for et samfunn der de økonomiske forskjellene mellom folk er små og alle har mulighet for å påvirke beslutninger som angår dem, et samfunn som gir like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, bakgrunn, økonomi og etnisitet.  Gode og rimelige offentlige tjenester og trygge arbeidsplasser er grunnleggende for kvinners og innvandreres yrkesdeltakelse og likestilling.

En rettferdig kommune jobber hver dag for å bekjempe diskriminering og fattigdom.

En inkluderende kommune har plass til alle – språkopplæring og arbeid gir god integrering i lokalsamfunnet.

Et tilgjengelig samfunn gir bedre livskvalitet for alle – universell utforming legges til grunn for all for all planlegging

Et varmere samfunn har plass til de som har behov for beskyttelse og åpner for å ta imot flykninger fra land som er rammet av krig og konflikter.

Last ned og les hele Vestre Toten SVs kommunevalgprogram her.