Nettverk for fagpolitikk

Nettverkets mål for perioden er å være en ressurs for fylkeslag, lokallag og folkevalgte, både politisk og organisatorisk. Hovedfokus for perioden er debatt, kunnskapsspredning og å bidra til alliansebygging mellom lokallag/fylkeslag og fagbevegelsen. Det blir i tillegg viktig å følge lønnsoppgjøret gjennom våren og være synlige ved en eventuell streik.

Planlagte aktiviteter

Bli med i nettverket

Er du motivert til å delta, kan du melde din interesse her:

Du kan også ta kontakt med nettverksleder Niklas Aas Skovdahl på e-post niklsk93@gmail.com.