Nettverk for fagpolitikk

All skal kunne leve av lønna si, være trygg i arbeidslivet og ha gode vilkår. En sterk fagbevegelse har vært og er helt nødvendig for å sikre dette. Faglig nettverk kan ta opp alle tema som angår arbeidslivet som lover og regler, regulering av pensjon, arbeid mot sosial dumping og for likestillingen. Vi skal samarbeide med fagbevegelsen om løsninger og bistå SV og medlemmene i dette arbeidet.

2022-2023

Nettverket vil i perioden:

Bli med i nettverket

Er du motivert til å delta, kan du melde din interesse her:

Du kan også ta kontakt med nettverksleder Karin Andersen på e-post: svkarinand@gmail.com.