Nettverk for likestilling og mangfold

Nettverket vil bidra til debatt og å sette tema knyttet til feminisme, mangfold og inkludering på dagsorden i fylkeslaget – både i kommuner og fylket.

Viktige tema er integrering, opplæring, diskusjon og forståelse av strukturer som åpner opp for mangfold, og strukturer som begrenser. Vi ønsker å aktivisere medlemmer til å være med i diskusjoner rundt disse problemstillingene, og andre viktige saker som kan fremme inkludering. For å få et best mulig samfunn må vi sikre at representanter fra alle ulike miljø kan delta.

Nettverket vil være aktive inn mot program- og nominasjonsarbeidet til kommune- og fylkestingsvalg 2023. Målet er ulik og bred representasjon både i kommunestyrene og på fylkestinget. Og at det skal synes i programarbeidet at vi er et feministisk parti.  Det kommer ikke av seg sjøl, og nettverket vil jobbe målrettet mot lokallaga slik at disse perspektivene kommer med i programmene som utarbeides mot 2023. 

Nettverket planlegger den årlige markering av 8. mars og oppfordrer til deltagelse i Pride-markeringene i Innlandet.  Vi skriver leserinnlegg, uttalelser og fremmer aktuelle saker til fylkesstyret.

2022-2023

Nettverket vil i perioden:

Bli med i nettverket

Vi vil gjerne ha flere med i nettverket! Er du motivert til å delta, kan du melde din interesse her:

Du kan også ta kontakt med nettverksleder Anne Bi Hoffsten på e-post: anne.bi.hoffsten@gmail.com.