Nettverk for likestilling og mangfold

Nettverkets planlagte aktivitet i perioden:

Bli med i nettverket

Vi vil gjerne ha flere med i nettverket! Er du motivert til å delta, kan du melde din interesse her:

Du kan også ta kontakt med nettverksleder Nisveta Tiro på e-post: tironisveta@gmail.com.