Nettverk for natur-, miljø- og klimapolitikk

Nedbygging av natur, utslipp av klimagasser, plastforsøpling, kollektivtrafikk, landbruk og mye mer – dette nettverket jobber på tvers av mange fagfelt, og utformer politikk som rammes inn av krisene vi står i. Innlandet har sine egne utfordringer og muligheter, og sitter på nøkkelingredienser i det kommende grønne skiftet.

Nettverket vil være et forum for diskusjon, faktainnhenting og rådgivning til tillitsvalgte i Innlandet SV.

2022-2023

Nettverket vil i perioden:

Bli med i nettverket

Er du motivert til å delta, kan du melde din interesse her:

Du kan også ta kontakt med nettverksleder Ole Midthun på e-post: ole.midthun@hotmail.com.