Nettverk for natur-, miljø- og klimapolitikk

Nettverk for natur-, miljø- og klimapolitikk ønsker å organisere sitt arbeid gjennom 2024 etter tema. På denne måten vil vi kunne få mest ut av innsatsen til våre ressurspersoner. En temaperiode settes i gang med et internt møte i nettverket. Her vil vi lage målsetninger og framdriftsplan for det vi ønsker å oppnå. Vi kan også her invitere inn sentrale SVere eller fagfolk for å belyse temaet. I planen som legges kan vi for eksempel legge en serie poster på nett, skrive leserinnlegg, arrangere webinar eller forfatte et ressursskriv til våre folkevalgte i Innlandet. 

Tema 1: Hytter og fritidsboliger

Tema 2: Energi

Tema 3: TBD

Bli med i nettverket

Er du motivert til å delta, kan du melde din interesse her:

Du kan også ta kontakt med nettverksleder Ole Midthun på e-post: ole.midthun@hotmail.com.