Arbeidsutvalget

Innlandet SVs arbeidsutvalg (AU) består av leder, nestleder og et AU-medlem. AU skal forberede møtene til fylkesstyret og kan bli delegert saker fra fylkesstyret som ikke er av prinsipiell karakter. AU har det løpende ansvaret mellom styremøtene.

Fylkesleder: Anne Lise Fredlund

Anne Lise Fredlund bor i Lillehammer og jobber som tannhelseassistent og klinikkansvarlig. Ved siden av å være fylkesleder, er hun medlem i SVs landsstyre.

Fredlunds hjertesaker er oppvekst, livsmestring og forvaltning – helst sett i sammenheng.

Nestleder: Amund Røhr Heggelund

Amund R. Heggelund bor i Stange og jobber som rådgiver i Redd Barna. I tillegg til å være nestleder i fylkeslaget, er han kommunestyrerepresentant og leder av driftsutvalget i Stange og medlem i SVs sentralstyre og landsstyre.

Heggelunds hjertesaker er landbruk, oppvekst og kampen mot klimaendringer.

AU-medlem: Pernille Ødegaard

Pernille Ødegaard bor på gård i Etnedal og jobber som næringsutvikler i tillegg til å ha et eventbyrå. Hun er leder i nettverk for landbruk og næring i Innlandet SV og er vara i Landsstyret. 

Ødegårds hjertesaker er trivsel i bygdene, miljøvennlig næringsutvikling og landbruk.