SV setter fellesskap først!

Sterke felleskap med små forskjeller skaper mer og inkluderer alle. Det vi bygger opp i fellesskap gir mer frihet og makt til hver og en av oss. Vi skal kutte klimagassutslipp, bygge velferd og dele godene.

Vårt løfte til deg er å kjempe for et samfunn som er rettferdig og miljøvennlig, et samfunn der rikdom og makt er rettferdig fordelt, med frihet og like muligheter for alle.

Det har noe å si hvem som styrer.

Slik bygger SV et samfunn det er godt å leve i: