Arbeidsgiverpolitikk

Innlandet fylkeskommune er arbeidsgiver for over 4 000 ansatte og bidrar gjennom kjøp av varer og tjenester med enda flere arbeidsplasser. I tida som kommer, vil det bli mangel på kompetanse. For at fylkeskommunen skal klare å løse oppgavene vi har, må vi klare å rekruttere og holde på dyktige ansatte. 

SV vil prioritere:

Tid og tillit

Bedre tid og mer tillit skaper bedre resultater enn kontroll og rangering. SV vil at Innlandet fylkeskommune skal være en forutsigbar og god arbeidsgiver for våre ansatte. Lik lønn for likt arbeid er en grunnleggende forutsetning i arbeidslivet. Skal vi klare å løse framtidas utfordringer må vi klare å inkludere flere i arbeidslivet. Her skal Innlandet fylkeskommune gå foran!

SV vil at det skal være spennende og personlig utviklende å arbeide i Innlandet fylkeskommune. Det er viktig at den enkelte medarbeider blir sett, hørt og verdsatt. Som arbeidsgiver skal fylkeskommunen arbeide systematisk med opplæring og utvikling, og legge til rette for et miljø hvor kompetanse brukes, deles og skapes. 

Fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk skal kjennetegnes ved en aktiv livsfase- og seniorpolitikk. Vi vil samarbeide nært med fagforeningene og de ulike brukerorganisasjonene for å oppnå dette. SV vil ved lokale forhandlinger prioritere å minske lønnsgapet i fylkeskommunen.