Fylkeskommunale tjenester

Fylkeskommunen bruker store summer på kjøp av varer, teknologi og tjenester. SV er opptatt av at fylkeskommunen bruke innkjøpsmakta solidarisk og rettferdig, og vi vil bruke FNs bærekraftsmål som rettesnor for dette. 

SV vil prioritere:

SV vil at tjenester og oppgaver som fylkeskommunen har ansvaret for skal løses i egenregi. Derfor vil vi ta tilbake kollektivtransport i egenregi, og å sørge for at utvidelsen av velferdsstaten gjennom tannhelsereformen skjer i det offentlige. SV vil bruke anbud til å fremme seriøsitet og kompetanse i arbeidslivet, jfr. Norgesmodellen.

Innkjøp av varer og tjenester

Vi er opptatt av at fylkeskommunens anbud skal utformes slik at er mulig å levere tilbud på deler av anskaffelsen. Dermed kan små bedrifter nær der du bor også konkurrere om kontrakter. Det vil sikre et mangfold av store, mellomstore og små bedrifter. 

SV legger vekt på FNs bærekraftsmål ved valg av leverandør, både for innkjøp av varer og i tjenesteanbud. SV er opptatt av at fylkeskommunen må være en krevende innkjøper av varer, teknologi og tjenester som etterspør nye løsninger og jobber for å bidra til innovasjon. SV vil bruke fylkeskommunens ulike anskaffelser til å drive fram mer klima- og naturvennlig produksjon og produkter. SV vil ikke at fylkeskommunen skal samarbeide eller handle med selskaper som er registrert i skatteparadiser eller kjøpe varer som er produsert på okkupert jord.

Vedlikehold

Når fylkeskommunen investerer store summer på bygg, mener SV at er det viktig at vi også sørger for godt vedlikehold gjennom hele byggets levetid. Det innebærer at renhold- og vaktmestertjenester bør følge bygget og ikke sentraliseres. SV vil sørge for at energieffektivisering og fornybar energiproduksjon inngår i prosjektet ved nybygg og renovering av gamle bygg.