Idrett og friluftsliv

Vi må røre oss mer og ta bedre vare på oss selv. Idretten gir oss muligheter for allsidig aktivitet og naturen gir oss rom til å utfolde oss. 

SV vil prioritere:

Naturlig

Friluftsliv er en kilde til livskvalitet og rekreasjon. Friluftsopplevelser øker forståelsen for at vi må ta vare på naturen, og er en viktig for livsgrunnlaget i Innlandet. SV vil sikre allemannsretten. Alle skal ha fri adgang til utmark og retten til fri ferdsel på naturens premisser. Tilrettelegging av enkelte områder vil være riktig for at alle skal få tilgang til naturen, uavhengig av funksjonsevne.

Idrett

Breddeidretten skal fortsatt sikre at alle kan delta. Stadig høyrere treningsavgifter og krav til utstyr er en trussel mot rekruttering og deltagelse. SV vil bidra til at idretten fortsatt er inkluderende, bidrar til deltagelse i samfunnet og motvirker mobbing og utenforskap. Offentlig støtte til idretten skal sikre at alle barn og unge har tilgang til et mangfold av aktiviteter, uavhengig av betalingsevne.

For at noen skal bli skikkelig gode, trenger vi satsing på breddeidretten. Toppidretten gir oss forbilder og gode opplevelser. Breddeidretten gir oss tilbud som holder oss aktive og glade hele livet. En god folkehelse forutsetter at vi har tilgang til et mangfold av tilbud og at vi kan oppleve mestring i ulike livsfaser. SV vil styrke samarbeidet med idretten som bidrar til mangfold og rekruttering. SV er skeptisk til å bruke hundrevis av millionbeløp på en ny OL-søknad.