Nei til en tredje rullebane på Gardemoen

Uttalelse vedtatt på Innlandet SVs årsmøte 16.2.2019

1. februar vedtok et flertall på Stortinget å videreføre planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen. Om Norge skal nå sine klima- og miljøforpliktelser må flytrafikken reduseres. En tredje rullebane er basert på et ønske fra den borgerlige regjeringen om en stadig vekst i flytrafikken. Ny rullebane vil bidra til høyere klimagassutslipp, mer støy og legge beslag på store areal i nærområdet, også arealer med dyrket og dyrkbar jord.

Innlandet SV støtter kampen mot en tredje rullebane og krever at nasjonale klimamål knyttet til redusert flytrafikk følges opp med handling.

Les mer om Innlandet SVs politikk om miljø og klima i vårt fylkesvalgprogram.