Skrinlegg planene om vind og solkraft i inngrepsfri natur og ta grep for å redusere belastningen på naturen 

Last ned uttalelsen som PDF.

De planlagte vindkraftverkene i Jettlie og Skogbygdsfjellet, Trevassåsen, Glåmhaugen og Strandhøgda vil legge beslag på store arealer som i dag er uten større inngrep og som er av stor betydning for naturmangfold, tradisjonell naturbruk og friluftsliv. Innlandet SV vil be om at planene skrinlegges.

Bakgrunn

Det norskeide selskapet Fred Olsen Renewables (FOR) har nylig lagt fram storstilte planer om et vind- og solkraftverk i fjellområdet nord for Vågå og sør for Jønndalen i Vågå kommune. Utbyggingsplanene omfatter 47 vindturbiner innenfor et omlag 29 km2 stort område. 

Det offentlige eide selskapet Zephyr har nylig lagt fram planer om et vindkraftverk i åsområdene mellom Eina og Randsfjorden (Trevassåsen, Glåmhaugen og Strandhøgda). Utbyggingsplanene omfatter 64-76 vindturbiner innenfor et om lag 63 km2 stort område.

Vi står som samfunn i en naturkrise og en klimakrise. For å komme oss ut av disse krisene må vi omstille samfunnet til et naturnøytralt lavutslippssamfunn, der vi bruker vesentlig mindre ressurser enn i dag. 

Innlandet SV vil peke på fem grep som kan redusere belastningen på naturressursene: