Nei til en tredje rullebane på Gardemoen

Uttalelse vedtatt på Innlandet SVs årsmøte 16.2.2019

1. februar vedtok et flertall på Stortinget å videreføre planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen. Om Norge skal nå sine klima- og miljøforpliktelser må flytrafikken reduseres. En tredje rullebane er basert på et ønske fra den borgerlige regjeringen om en stadig vekst i flytrafikken. Ny rullebane vil bidra til høyere klimagassutslipp, mer støy og legge beslag på store areal i nærområdet, også arealer med dyrket og dyrkbar jord.

Innlandet SV støtter kampen mot en tredje rullebane og krever at nasjonale klimamål knyttet til redusert flytrafikk følges opp med handling.