Nei til landbasert vindkraft i Nordre Hedmark

Uttalelse vedtatt på møte i representantskapet i Innlandet SV 15. juni 2019.

Innlandet SV ber NVE ta ut området benevnt som nordre Hedmark i nasjonal rammeplan for vindkraft. Verden står overfor store utfordringer både når det gjelder klima og tap av naturmangfold. Dette er utfordringer som må løses i fellesskap og ikke på bekostning av hverandre. Innlandet SV frykter at en utbygging av landbasert vindkraft vil få store konsekvenser for naturmangfold i Innlandet. En utbygging av vindkraft i våre områder truer i tillegg friluftsliv.

SV har vedtatt at fram til den nasjonale planen for vindkraft er på plass, må behandlingen av alle nye vindkraftsøknader stanses. Det ikke er nok å verne enkelte områder mot nedbygging. Innlandet SV sier nei til videre nedbygging av verdifull natur og rasering av biologisk mangfold og krever at området nordre Hedmark fjernes fra nasjonal rammeplan for vindkraft.