Evakuer barna fra Moria nå!

Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs årsmøte 8.-9. februar 2020

Flyktningkrisa er ikke over og i 2019 ankom 70 000 mennesker på flukt, Hellas. Kapasiteten på de greske øyene er for lenge siden sprengt og forholdene er så ekstreme at barn ned i 2-års alderen skader seg selv. Moria-leiren på Lesvos har kapasitet til maksimalt 3000 flyktninger, men har nå nærmere 19 000 beboere og antallet vokser i høyt tempo. Flyktningene mangler mat, tak over hodet, sanitæranlegg, helsehjelp og medisiner, klær og sko, og skolegang. Flere mennesker har mistet livet i leiren og stadig flere forsøker å ta sitt eget liv. Moria er ikke levelig for noen, men det haster særlig med å evakuere barna.

Hellas har bedt om at landene i EU tar imot 3000 barn som lever i de umenneskelige forholdene i leirene uten omsorgspersoner. Ingen av landene har sagt ja til å ta imot disse barna, og Norge må nå gå foran og bryte handlingslammelsen. Behandlingen av flyktningene i Hellas er Europas skam. Innlandet SV krever at barna i Moria evakueres umiddelbart. Norge må også ta imot en andel av de foreldreløse barna og familiene som er strandet i de greske leirene.

Innlandet SV krever: