Fyrverkeri

Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs årsmøte 8.-9. februar 2020

Ved hvert årsskifte opplever vi fyrverkeri som skytes opp til ulike tider. Dette fører til redde husdyr, skader på mennesker, hjem og et kjøpepress for mange.  

Oppskyting skal begrenses mellom 18:00 og 02:00 på nyttårsaften, men den pågår ofte over flere dager. Husdyr og ville dyr opplever mye frykt og stress som i verste fall kan føre til døden. Folk med erfaring fra krigssoner risikerer retraumatisering. Leger behandler mange skader som kunne vært unngått og de anbefaler sterkt å forby privat oppskyting. Mange har promille denne dagen og da kan uhell skje. I følge Forskning.no er det 5 ganger flere øyeskader på nyttårsaften enn på en vanlig lørdag. Brannsjef i Midt-Hedmark Brann og Redning har vært i media og snakket om en mulig fremtid der det kun er det offentlige som kan skyte opp raketter denne dagen. Flere kommuner i Sverige har valgt å heller bruke penger på lysshow, som har blitt veldig godt tatt imot av innbyggerne.   

Vi i Innlandet SV krever forbud mot all privat oppskyting av fyrverkeri og ønsker at kommunene utarbeider egne planer for felles markering av årsskiftet.

Vi ønsker også at våre representanter på Stortinget skal ta opp dette der og få nasjonale vedtak som gir forbud mot all oppskyting av fyrverkeri i privat regi.