Ingen nedbygging ved Sykehuset Innlandet – gå vekk fra foretaksmodellen

Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs årsmøte 8.-9. februar 2020

Innlandet SV er bekymret over den måten omstillingen ved Sykehuset Innlandet skjer på. Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst godkjente i mars 2019 at Sykehuset Innlandet kan samle spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling i et nytt sykehus ved Mjøsbrua. For tiden pågår en utredning i regi av Helse Sør-Øst, der de vurderer hva slags behandling som skal foregå ved de ulike sykehusene. Uavhengig av hvor de ulike funksjonene legges, vil det være denne kompetansen framtidens sykehusstruktur skal bygges rundt.

De eksisterende sykehusene vil måtte behandle mange pasienter nå og fram til et nytt sykehuset er i drift. Da er det avgjørende å beholde kompetansen. De omstillingsgrep som blir iverksatt av Sykehuset Innlandet, må ikke undergrave de ressursene som fremtidens sykehus skal bygge på.

Sykehuset Innlandet konkurrerer om ressurser innenfor Helse Sør-Øst, og Innlandet SV er bekymret over hvordan Sykehuset Innlandet kommer ut i denne konkurransen. Sykehuset Innlandet tvinges til å spare for å bygge opp egenkapital for et nytt sykehus ved Mjøsbrua. Dette fører til svekket pasientsikkerhet og et dårligere behandlingstilbud for pasienter fra hele Innlandet.

Foretaksmodellen fører til at prioriteringene i helsevesenet gjøres i lukkede styrerom. Den fjerner helsevesenet fra politisk styring og setter økonomien i fokus, fremfor pasienten. Ved politisk styring blir prioriteringene diskutert i større grad i offentligheten, og beslutningstagerne ansvarliggjøres ved valg. Helsevesenet må styres av folket, ved de folkevalgte! Innlandet SV krever at foretaksmodellen må avskaffes, for at helsevesenet skal kunne sette mindre fokus på økonomien, og mer fokus på pasienten.