Det står om liv for barna i Moria – og livet de skal få leve

Vedtatt av Innlandet SVs representantskap 13. juni 2020

Barna i Moria – både de som kommer med familien og de som er kommet alene – har alle flyktet fra krig eller krigslignende tilstander. Erfaringen de bærer på er at verden er et utrygt sted og at de må være kronisk på vakt for å overleve. De har sett bombene falle og sine kjære dø. Nesten 80 prosent av dem har mistet minst en i familien før eller under flukten. Endelig ankommet Europa hadde de trengt forutsigbarhet og følelsen av å være trygge igjen.

Det flyktningleiren Moria byr på, er innholdsløse dager, kamp om mat og frykt for konflikter og branner. Barna forteller om angst og bekymring. De er skvetne, strever med å slappe av og er i kronisk beredskap. Mange av barna som var velfungerende da de kom til Moria, blir i løpet av kort tid enten utagerende, selvskadende eller helt stumme og tilbaketrukket. Forekomsten av angst, depresjoner og PTSD er langt over hva man ser andre steder.

Innlandet SV mener at Norge skal gå foran og evakuere barna fra Moria-leiren nå. Med våre ressurser, vår kommunale kompetanse og vår erfaring med å ta imot enslige mindreårige kan vi vise vei og retning for resten av Europa.

Det kan virke håpløst. Og når vi i trygge Norge føler det slik, tenk hvordan barna har det i Moria.

Vi vil ikke – og kan ikke – gi oss i denne saken før barna er evakuert!