Flere grønne arbeidsplasser i Innlandet

Publisert av: ingrid.fiskaa Publisert: 08. mars 2021
Oppdatert: 03. mai 2023
Lesetid: ca. 2 min
Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs årsmøte 6.-7. mars 2021

I innlandet har vi enorme grønne fornybare ressurser, og det har vært mange store ord om industri på fornybare kilder fra bl.a. skogen vår og på å bremse oljeavhengigheten. SV er klare for å komme i gang slik at vi kan skape flere arbeidsplasser og kutte utslipp i Innlandet for vi har en plan for en ny grønn deal – et rettferdig grønt skifte..

Fellesskapet skal styre den grønne utviklingen og det er folket som skal tjene på det grønne rettferdige skiftet. Vi må selv bestemme oss for å forvalte våre store biologisk ressurser forsvarlig og sikre at de gir arbeid og inntekt i generasjoner framover i Innlandet og i Norge. Vi har sterke kompetansemiljø, bedrifter og råvarer, men det trengs en kraftig omlegging av næringspolitikken.

Det trengs en storstilt og langvarig satsing der staten må ta rollen som motor, bidra kraftig til risikoavlastning og kapital. De gode ideene stopper ofte opp når de skal testes i full skala. Derfor må staten støtte pilotanlegg og industrialisering av forskingsresultat. De statlige støtteordningen må legges om slik at de bidrar til klimakutt sirkulær økonomi som den planlagte fabrikken på Forestia Våler som vil sikre gjenbruk av avfallstrevirke . Vi trenger økt satsing på forskning og utvikling og staten må være en stor og trygg investor inn i industrialiseringen.

Innlandet har flere viktige kompetansemiljøer særlig spisset mot næringsutvikling på fornybare ressurser. Disse miljøene vil gi vesentlige bidrag inn i det rettferdige grønne skiftet.

Klimakuttene som kreves for at Norge skal nå sine forpliktelser må i størst mulig grad tas i Norge. Å kjøpe klimakvoter i utlandet er ikke å ta vare på norske interesser. Da skjer industriutviklingen der og arbeidsplassene vi kunne leve av havner i EU. Å kjøpe klimakvoter er i realiteten å begrave det vi har av industri og arbeidsplasser i Norge på sikt.

Arbeidsledighet må møtes med framtidsrettet satsing, ikke med mer olje og skattelette til velstående. Ingen av delene hjelper oss trygt inn i framtida.

Det må bli slutt på lek med ord uten handling og det må bli slutt på at Innlandet skal være en ren råvareeksportør. SV krever klimasatsing for nye grønne arbeidsplasser i Innlandet må komme i neste års statsbudsjett.