Gratis SFO for alle

Publisert av: ingrid.fiskaa Publisert: 08. mars 2021
Oppdatert: 03. mai 2023
Lesetid: ca. 1 min
Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs årsmøte 6.-7. mars 2021

Innlandet SV vil jobbe for gratis SFO i kjernetid for alle. Dette fordi vi ønsker at alle barn skal ha mulighet til å delta i fellesskapet som er i SFO, uavhengig av foreldrenes inntekt. At økonomi skal begrense barna allerede fra 1. klasse, mener vi er en urettferdig praksis.

I Oslo har ordningen med gratis kjernetid og deltidsplass vært utprøvd over tid, og det har vært betydelig flere barn som benytter seg av SFO. Dette gjør det tydelig at økonomisk situasjon har betydning for bruk av SFO. Etter at regjeringen høsten 2020 gikk inn for gratis SFO for elever med særskilte behov, har også deltakelsen gått opp blant denne gruppen.

Da 6-åringene begynte på skolen, skulle leken ha en mye mer fremtredende rolle i elevens hverdag enn den har fått. Leken er fremdeles en pauseaktivitet i en ellers teoretisk skolehverdag for de yngste i skolen. Det å kunne være på SFO med de andre jevnaldrende har derfor en viktig betydning. Ved å delta på SFO kan du være med på leken hver eneste dag, du knytter vennskap, og du får tid til å leke. For mange kan det være vanskelig å komme inn i leken når friminuttene varer 15 minutter inkludert påkledning. I leken på SFO skjer det mye sosial læring, og barna får være en del av fellesskapet. Barna fortjener å være en del av dette felleskapet, og være som alle andre.

Avgiften for en SFO-plass er en vesentlig utgift for mange familier. Innlandet SV tar kampen mot barnefattigdom og økte forskjeller, og vil kjempe for at alle kommunene i Innlandet innfører gratis SFO i kjernetiden.