Kampen om arealene står i kommunene

Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs representantskap 2. oktober 2022.

Mens klokka tikker mot 2030 er Norge fortsatt raskt på vei i feil retning når det kommer til både natur og klima. Naturen i Innlandet har gjennomgått enorme endringer de siste hundre årene, og denne utviklingen kan kun snus av politikere som tør å tale naturens sak i kommunestyrer i hele fylket. 

I Norge er én av fem av artene våre på rødlista. Av disse er over 90% truet av forskjellige former for arealendringer, som vi mennesker står bak. Det kan være hyttefelt, motorveier, skogdrift eller endring av kulturlandskap. Gjengangeren i alle disse sakene er at menneskets ønsker settes foran naturens behov, og i prosjekt etter prosjekt, utbygging etter utbygging, mister vi den verdifulle naturen vi har.

Kommunene sitter på nøkkelen til å friskmelde naturen i Norge. Gjennom sitt eierskap og sin myndighet har en kommune makt til å gjennomføre politikk som kan sikre norsk natur for framtidige generasjoner. Ved å legge klare føringer for arealbruk kan en kommune vise at den er offensiv på miljøets vegne, og sikre seg ryggdekning når det søkes om tiltak som skader naturverdier. Kommunen bør utarbeide arealbudsjett og -regnskap for å bedre holde oversikt over hva som bygges ned. I tillegg bør det lages kommunedelplan for naturmangfold, som blant annet Gjøvik kommune har gjort. 

Vi trenger modige lokalpolitikere for å få naturforvaltningen på rett kjøl. Nå må kommunestyrene i hele Innlandet sette handling bak ordene, og vedta politikk som gir resultater. 

Innlandet SV krever at kommunene i fylket må: