Skal de fattigste familiene også med, Støre?

Uttalelse vedtatt av Innlandet SVs representantskap 2. oktober 2022.

De siste 20 årene har antallet barn som vokser opp i fattigdom i Norge økt. I 2020 gjaldt dette flere enn 115 000 barn.  Midt i vår rikdom lever mange barn i familier med kronisk pengemangel og ingen mulighet til å leve helt vanlige liv som andre barn og unge. De er ikke «med», og når prisene stiger som nå blir det enda verre. 

Det er nå prinsippet om at «alle skal med» blir testet mot real-politikk.  Når det må strammes inn, er det ikke de fattigste som skal gjøre det.

Det er på tide at Regjeringen ikke bare prater om å få ned forskjellene, men faktisk gjør noe med det, for det er mulig. Budsjettforhandlingene med SV vil bli en prøvestein på om regjeringen vil. 

Strømstøtta er viktig nå. Støre-regjeringen måtte først presses til å bedre strømstøtteordning de selv foreslo. Nå vil de fortsette med samme ordning selv om SSB har vist dem at den gir mest til de med høy inntekt og er for dårlig for de fattigste, særlig når strømprisen er så høy i lang tid.  

Dette kan ikke fortsette. Det skal ikke være tomt i kjøleskapet og kaldt i huset til folk. 

Det er heller ikke strømforbruket til de fattigste familiene som presser opp prisene og det er helt feil at det er de som skal stramme inn for å stoppe inflasjonen. 

Uten strømstøtta ville familiene med lavest inntekt ha brukt 11% av inntekten sin på strøm i vinter. Med strømstøtte bruker de 7,7%. Til sammenligning brukte de 3,2% vinteren før. I tillegg har prisene på mat steget i været. Ingen av de fattigste familiene har penger til overs. De har for lite penger fra før og da handler ikke dette om å kjøpe et billigere merke. De har ikke nok penger til mat eller varme i huset.  De frivillige matsentralene i landet som deler ut gratis mat har slått alarm om enorme køer og sultne familier.

SV har allerede fått flere gjennomslag for å sikre bedre rettferdig fordeling, men mye gjenstår fortsatt for å løfte de fattigste familiene.

Innlandet SV mener at det må gjøres alvor av en mer rettferdig fordeling. 

Det er nå vi må vise at velferdsstaten fungerer!