Innlandet SV krever støttepakke for mennesker i vanskelige livssituasjoner  

Vedtatt av Innlandet SVs årsmøte 18.–19. februar 2023.

En ny Fafo-rapport viser at stadig flere nå må ty til organisasjoner som Frelsesarmeen for mat, fordi støtten fra Nav ikke er nok. 

Store deler av samfunnet går godt, staten tjener mye penger, men vanskeligstilte og lavlønte har ikke tatt del i veksten. Forskjellene øker og det er urettferdig, skadelig og helt unødvendig. 

Innlandet SV krever at regjeringen kommer med umiddelbar hjelp for dem som sliter aller mest med de økte utgiftene. Dette må være både krisetiltak nå og økte ytelser fra Nav og eksempelvis økt bostøtte.