La Farida og familien få opphold i Norge 

Vedtatt av Innlandet SVs årsmøte 18.–19. februar 2023.

I 2015 sendte staten Norge Farida og familien til Afghanistan selv om Farida aldri hadde bodd i landet. Det var utrygt da, og det har blitt mye verre.  

Grunnlaget de ble sendt ut på ble kjent ugyldig av norsk høyesterett i 2018. UNEs nye vurdering av saken var at det var trygt nok å sende Farida og familien på internflukt. Under rettssaken i høyesterett sa FNs høykommissær for flyktninger at internflukt ikke skal brukes i opphørssaker. På grunn av de ustabile sikkerhetsforholdene i landet, var det fare for at familien kunne bli tvunget ut på ny flukt. Det ville i så fall være et brudd på FNs flyktningkonvensjon, som Norge har ratifisert.  

Dessverre fikk høykommissæren rett. Familien klarte å flykte til Tyrkia i 2021, før Taliban overtok makten i Kabul. De er nå på flukt på nytt i det jordskjelvrammede Tyrkia på grunn av tvangsreturen fra Norge. Situasjonen i Tyrkia er kaotisk og hjelpearbeidet, som har fått sterk kritikk, er en stor oppgave for landet. Mange tusen mennesker er døde, og hundretusenvis av bygninger er ødelagte i et område som fra før er overbelastet med mange flyktninger.  

Farida og familien befinner seg nå i en idrettshall. Traumer fra tidligere flukt og tvangsutsendelse blir naturligvis trigget i en sånn situasjon. Folk blir bedt om å forlate idrettshallen og flere reiser til slekt eller annet nettverk andre steder i Tyrkia. Farida og familien har ikke slikt nettverk, og med de hyppige og sterke etterskjelvene er det ikke noe alternativ å flytte tilbake til blokkleiligheten i 12. etasje. Familien kan ikke være i Tyrkia og de kan ikke dra til Taliban-styrte Afghanistan.  

EUs Asylbyrå mener at livssituasjonen for afghanske kvinner under Talibans strenge styre er blitt uutholdelig og at Talibans implementering av sharia gjør at alle kvinner og jenter risikerer å bli forfulgt. Derfor er de kvalifisert til å få flyktningstatus. 

Norge må endre sin praksis og sikre kvinner på flukt fra Afghanistan opphold, og hente mennesker med tilknytning til Norge som er på flukt. 

Innlandet SV krever at Farida og familien får opphold i Norge på humanitært grunnlag.