– Matproduksjon er viktig for oss alle

Publisert av: Innlandet SV Publisert: 31. oktober 2020
Oppdatert: 16. juni 2021
Lesetid: ca. 2 min
Koronapandemien har avslørt at Norge har dårlig beredskap på svært mange områder, mener Innlandet SVs Karin Lervang, som leder fylkeslagets landbrukspolitiske utvalg.

– Sjøl om det i 2020 ikke har vært noen knapphet på mat, avslører pandemien at vi er svært sårbare. Dersom en legger et mer ustabilt klima på toppen av plutselige hendelser, enten det er en pandemi eller politiske ustabile situasjoner, skal det ikke mye til før det kan bli vanskelig å forsyne Norge med mat, forklarer Lervang.

Innlandet er viktig for selvforsyning

Kommunene i Innlandet har rike naturressurser, og har en svært viktig rolle både innen landbruksproduksjon og næringsmiddelindustrien. Innlandet er landets største landbruksregion, med 21% av det produktive landbruksarealet.
– Alle er avhengige av et velfungerende og produserende landbruk. Innlandet SV mener at selvforsyningsgraden må styrkes, og skal være en garantist for en slik beskyttelse av landbruket, sier Lervang.

Hun mener landbrukspolitikken må høyere opp på agendaen for politikerne i Innlandet, for at Norge skal bli mer selvforsynt:
– Norge har en selvforsyningsgrad på 35-40% hvis vi legger til grunn at dyrefôret skal være produsert på norske råvarer, og ikke soya fra regnskogen. Dette kan vi gjøre noe med!

Lervang viser til at NIBIO har kommet fram til at sammen med rybs og raps, kan erter og bønner produsert i Norge, utgjøre en betydelig proteinkilde i norsk fôr. Forskere fra NMBU har greid å erstatte soya i kraftfôret med proteinrik gjærsopp basert på sukker utvunnet av trevirke.
– Lykkes vi med å videreutvikle dette, vil skogen i Innlandet bidra til å erstatte soya fra Brasil, sier hun.

Selvforsyning er solidarisk

SV vil føre en solidarisk landbrukspolitikk som bidrar til at mat produseres basert på norske ressurser.
– En ting er at vi sjøl er sårbare, en annen ting er hvordan vi uten beredskapslager, bidrar til å presse opp matvarepriser på verdensbasis, forteller Lervang.

Derfor er satsing på styrket norsk selvforsyning også viktig for internasjonal solidaritet, mener hun:
– Solidaritet innebærer derfor også satsing på styrket norsk selvforsyning. Matproduksjon i verden i dag fortrenger småbønder fra jorda de har til å dyrke mat til egen familie, til fordel for multinasjonale selskaper som produserer i stor skala til den rikeste delen av befolkningen.

Ny retning med ny regjering

– Matproduksjon og beredskap er viktig for oss alle, uansett om vi bor i en by eller på bygda, slår Lervang fast. Hun maner til bredt engasjement og samarbeid om landbrukspolitikken:
– Alle burde ha en mening om dette! Produksjon av mat er et samfunnsansvar. Flere enn landbruksorganisasjonene burde delta i debatten om og utviklingen av landbruket vårt. Vi i SV er opptatt av å både lytte til forskning og erfaringer, for å finne de beste løsningene for framtida.

Og det er mulig å forsyne landet med friske, varierte matvarer produsert på norske ressurser i framtida, mener Lervang:
– Den norske bonden har gode forutsetninger for å møte framtida med å øke norsk selvforsyning, dersom staten gir rammebetingelser for det. Det er mulig å få det til, men det krever politisk vilje og mot. Da trenger vi en ny regjering. 


Les mer