Et grønt og sosialt budsjett for hele Innlandet

Publisert av: E. Amundsen Publisert: 22. desember 2022
Oppdatert: 22. desember 2022
Lesetid: ca. 2 min
Bussruter, fylkesveger, tannhelse, kompetanse og kulturtilbud prioriteres i Innlandets budsjett som ble vedtatt på onsdag. 

– Vi har satsa på utvikling i hele fylket og en styrka sosial profil på budsjettet, forteller SVs representant i forhandlingene, Bjørnar Tollan Jordet.

Sammen med Ap, MDG, KrF, V og Pp la SV fram fylkesbudsjettet som ble vedtatt av fylkestinget.

Fylkestingsgruppene til partiene som la fram budsjettet.

Viktige SV-gjennomslag

Samarbeidspartiene ble tidlig enige om at budsjettet skulle ha en tydelig grønn og sosial profil, og å styrke fylkeskommunens kjerneoppgaver. 
– Vi ivaretar en grunnleggende økonomisk trygghet for fylkeskommunen, samtidig som vi sikrer aktivitet og tjenestetilbud i fylket. Vi satser også på det gode samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunen gjennom å opprettholde midler til regional utvikling, sier Tollan Jordet. 

Fylkestingsrepresentanten er fornøyd SV-gjennomslag for utdanning og kompetanse: 
– Vi satser på psykisk helse, viderefører ordningen med gratis skolefrokost og setter i gang forsøk med gratis bind og tamponger i videregående skole. I tillegg sikrer vi driftsmidler til studiesentrene i Tynset og Kongsvinger, og videreføring av Ungt Entreprenørskap. Dette er viktige satsinger for å sikre kompetanse for næringslivet i Innlandet. 

En annen viktig SV-sak er fortsatt satsing på rekruttering til tannklinikkene. 
– Vi må ha handlingsrom for å sikre god tannhelsetilbud. Derfor beholder vi stabiliseringstillegget for tannleger og tannpleiere som tar jobb i distriktene for å sikre god rekruttering, forteller en stolt fylkestingsrepresentant.

Busstilbudet i Innlandet blir også opprettholdt, fordi samarbeidspartnerne ble med på SVs initiativ om å legge 100 millioner kroner til kollektivtransport – 70 millioner mer enn i fylkeskommunedirektørens opprinnelige budsjettforslag.

SVs fylkestingsgruppe. Fra venstre: Bjørnar Tollan Jordet, Mai Bakken og Hans Olav Lahlum.

Les mer