Lokallagenes nominasjonsmøter

Innlandet SVs lokallag holdt nominasjonsmøter mellom november 2022 og februar 2023.

Ta kontakt med ditt lokallag for informasjon om nominasjonen.