Sakspapirer

Last ned sakspapirer til Innlandet SVs årsmøte.

Innkomne forslag er samlet her.

Deltakerliste

ÅM 01-23 Åpning og konstituering

ÅM 02-23 Beretninger

ÅM 03-23 Regnskap

ÅM 04-23 Vedtekter

ÅM 05-23 Arbeidsplan og budsjett

ÅM 06-23 Uttalelser

ÅM 07-23 Fylkesvalgprogram

ÅM 08-23 Valg