Valg på årsmøtet 2024

Valgkomiteens innstilling ble sendt ut 19. januar. Les mer om innstillingen her.

Valget foregår på årsmøtet 17.–18. februar.

Valgkomiteen kan kontaktes ved å sende e-post til komiteleder Bjørnar Tollan Jordet: bjornar.t.jordet@tolga.kommune.no.

På valg i 2024

Følgende tillitsvalgte står på valg: 

Fylkesstyret

SU velger selv sin representant med vara.

Nettverk

Årsmøtet skal velge leder og nestleder i følgende nettverk:

Andre tillitsvalgte

Årsmøtet velger også: