Årsmøte 2020

Innlandet SV avholdt årsmøte lørdag og søndag 8.-9. februar. Nesten 100 SVere deltok på møtet på Hamar.

Årsmøtet valgte Anne Lise Fredlund fra Lillehammer som ny fylkesleder, ved akklamasjon. Med seg i arbeidsutvalget, får hun Jørn Grøtberg og Amund Røhr Heggelund som nestledere.

Pressemelding om årsmøtet
Mer om ledertrioen
Fylkeslagets tillitsvalgte
Innlandet SVs styringsdokumenter

Vedtak

Årsmøtet vedtok fire uttalelser:

Ta kontakt med fylkessekretær ved spørsmål: elisabeth.amundsen@sv.no.

2. nestleder Amund Røhr Heggelund, fylkesleder Anne Lise Fredlund og 1. nestleder Jørn Grøtberg