Temamøte om pensjonsforliket

Nettverk for fagpolitikk ønsker velkommen til digitalt temamøte 10. juni kl. 19:00.

Det blir innledning ved SVs Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant og leder av Arbeids- og sosialkomiteen. Deretter åpnes det for spørsmål og refleksjon. 

Møtet er åpent for alle folkevalgte og tillitsvalgte i Innlandet SV.

Påmelding gjøres på e-post til: innlandet@sv.no.

Er du opptatt av fagpolitikk? Les mer og bli med i nettverket vårt.