Økonomisk støtte

Innlandet SVs aktivitetsfond

Alle lokallag kan søke om støtte til prosjekter som øker aktiviteten, bedrer medlemstilbudet og hever kompetansen til folkevalgte og tillitsvalgte. Innlandet SVs nettverk og Innlandet SU kan også søke fondet, og flere lokallag kan søke om støtte til felles aktivitet.

I 2024 er det satt av 30 000 kr til aktivitetsfondet.

Søknadsskjema sendes til innlandet@sv.no.

Organisasjonsfondet

SVs organisasjonsfond gir støtte til prosjekter som kan utvikle og styrke organisasjonen, øke aktivitesnivået og bedre medlemstilbudet. Søknader behandles fortløpende, så det er mulig å søke hele året.

Les mer om organisasjonsfondet her.