Økonomisk støtte

Innlandet SVs aktivitetsfond

Alle lokallag kan søke om støtte til prosjekter som øker aktiviteten, bedrer medlemstilbudet og hever kompetansen til folkevalgte og tillitsvalgte. Innlandet SVs nettverk og Innlandet SU kan også søke fondet, og flere lokallag kan søke om støtte til felles aktivitet.

I 2023 er det satt av 30 000 kr til aktivitetsfondet.

Søknadsskjema sendes til innlandet@sv.no.

Organisasjonsfondet

SVs organisasjonsfond gir støtte til prosjekter som kan utvikle og styrke organisasjonen, øke aktivitesnivået og bedre medlemstilbudet. Søknader behandles fortløpende, så det er mulig å søke hele året.

Les mer om organisasjonsfondet her.

Forhåndsgodkjente arrangement 2024

Ved å vedta et av de forhåndsgodkjente arrangementene på årsmøtet, er lokallaget garantert støtte fra organisasjonsfondet. Arrangementet kan gjennomføres når som helst i løpet av 2024.

Partikontoret informerer

Til neste år kan lokallaget vedta et forhåndsgodkjent arrangement på årsmøtet, og være garantert å få tildelt en sum som gjør det mulig – og gøyere – å gjennomføre.

For at dette skal være så lite byråkratisk som mulig, ber vi om at dere vedtar arrangementet på deres årsmøte som en del av planen deres for neste år, og sender inn protokoll til post@sv.no innen 29. februar.

Les mer om forhåndsgodkjente arrangementer her.