Lokallagenes nominasjonsmøter

SVs lokallag i Innlandet holder nominasjonsmøter mellom november 2022 og februar 2023. En oversikt over alle nominasjonsmøter samles i fylkeslagets kalender.

Vil dere ha besøk og en kort innledning fra fylkeslaget? Send oss noen ord om hvilket tema dere ønsker å høre om: innlandet@sv.no

For lokallag 

Planlegging og forarbeid:

Dokumentmaler:

Fylkeslaget har også en egen bruksanvisning for medlemsregisteret og om et kort notat om personvern til lokallagenes nominasjonskomiteer. Ta kontakt med innlandet@sv.no for å få den tilsendt.

Se også sv.no/ressursbanken. Der kan dere laste ned flere maler, finne mer informasjon og lese lokallagshåndboka.

Bruk gjerne FB-gruppa for å spørre om innspill fra andre lokallag og for å dele gode ideer: SVere i Innlandet – Folkevalgte og tillitsvalgte

Her kan dere laste ned gjeldende vedtekter:

Lokallagenes forberedelse til valg 2023 Lokallagenes årsmøter Alle ressurser